Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg
13.03.2019 kl. 10:00 - 13:00
Skogheim

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 13.03.2019.
SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 13.03.2019.
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 13.03.2019.
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 13.03.2019.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 13.03.2019.
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 13.03.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER/PLAN OG RESSURSUTVALG
3/2019 DELEGASJONSSAKER I PERIODEN 27.11.18 - 28.02.19
4/2019 SØKNAD SOM BRUK AV SNØSCOOTER FOR GJENNOMFØRING AV ELGTELLING I GJERDALEN, HAMARØY KOMMUNE.
5/2019 SOMMERSEL, GNR. 24 BNR. 10 - PER STEFFENSEN Vis (3)
6/2019 LIEN, GNR. 105 BNR. 2, STEN HILLING - Vis (3)
7/2019 KRÅKMO, GNR. 116 BNR.1 FNR. 18 - BARBRO OG BJØRN VIDAR KVÆL Vis (4)
8/2019 NORDKIL, GNR. 6 BNR. 3 - SIV SOLVOLL Vis (6)
9/2019 BRENNVIK, GNR. 30 BNR. 48 - KURT ANDREASSEN Vis (3)
10/2019 HOFFMANNSELV (STATSKOG) GNR. 116 BNR 6 Vis (3)
11/2019 SØRKIL, GNR. 8 BNR. 4 - BJARNE KASPERSEN Vis (3)
12/2019 TEINVOLLEN - GULLSKOGHEIA - SOLFRID OG HANS EIDNES Vis (2)
13/2019 HAMSUND, GNR. 38 BNR. 4 OG 14 - KONRAD HILLING Vis (2)
14/2019 INNHAVET, GNR. 85 BNR. 186 - 188 - FRODE ENGAN Vis (2)
15/2019 HAMARØY FISKECAMP - GNR. 16 BNR. 73 HANS PETTER CHRISTENSEN Vis (2)
16/2019 BRENNVIK, GNR. 30 BNR. 55 - LISBETH ØGSNES OG KNUT-ERIK SOLHAUG Vis (2)
17/2019 LILAND, GNR. 75 BNR. 15 - EIRIK A. STENSLAND Vis (3)
18/2019 OPPEID, GNR. 14 BNR. 2, 11 - TURID AANERØD OG THOMAS HUTCHINSON Vis (3)
19/2019 EGERDAL, GNR. 41 BNR. 7 - LAJLA OG PER BØRGE MOLVIK Vis (5)
20/2019 TILTVIK, GNR. 3 BNR. 1 - ROBERT EDVARDSEN - Vis (4)
21/2019 FREMSATT KRAV OM LOVLIGHETSKONTGROLL I KST-SAK 21/19 VEDTAK OPPSTART - OMRÅDEREGULERING HAVFARM Vis (1)
22/2019 SØKNAD SOM BRUK AV SNØSCOOTER I HAMARØY KOMMUNE FOR TRANSPORT AV MATERIALER, UTSTYR OG GASS