Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg
18.02.2015 kl. 10:00 - 00:00
Kommunehuset, møterom 1. etasje

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 18.02.2015.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 18.02.2015.