Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg
22.04.2015 kl. 10:00 - 00:00
Kommunehuset, møterom 1. etasje

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 22.04.2015.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 22.04.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2015 REFERATSAKER I PERIODEN 01.01. -14.04.2015
12/2015 DELEGASJONSSAKER I PERIODEN 10.02.15 - 14.04. 2015 Vis Vis (1)
13/2015 SANDNES, GNR. 112. BNR. 5 - ASTRID HØIVAAG - Vis (1)
14/2015 SKILLVASSBAKK, GNR. 78 BNR. 12 OG 29 - OLE DØNVOLD - Vis (1)
15/2015 TILTVIK, GNR.3 BNR. 7 - FRODE EDVARDSEN
16/2015 KULVERSLETT, GNR. 33 BNR. 3 - TERJE LØDING OG SOLVEIG ANDREASSEN Vis (1)
17/2015 FINNØY, GNR.94 BNR.4 - SØKNAD OM PÅBYGG, UTVIDELSE VERANDA OG OPPFØRING AV GARASJE Vis (4)
18/2015 SØKNAD OM TILLATELSE TIL LEGGING AV VANNSLANGE I SJØEN - KARPOLLEN OG SAGPOLLEN Vis (2)
19/2015 KARLSØY, GNR. 87 BNR.3 - HARALD ÅSHEIM Vis (4) Vis
20/2015 ULVSVÅG, GNR. 9 BNR. 135 - RENATE LANGVAND - Vis (2)
21/2015 ULVSVÅG, GNR. 9 BRN. 143 - PAUL LUDVIK JAKBOSEN Vis (2)
22/2015 NESS, GNR. 59 BNR. 1 - RAGNAR JULLUM - SØKNAD OM DELING Vis (2)
23/2015 SØRKIL, GNR. 8 BNR. 6 HARALD KASPERSEN - Vis (2)
24/2015 SØKNAD PÅ KULTUR- OG NÆRINGSFONDET 2015 - PAN - ET MUSIKKTEATER Vis (3)
25/2015 SØKNAD OM FINANSIERING AV SPILLEFILM "LENGSEL ETTER NÅTID" AV KNUT ERIK JENSEN Vis (4)
26/2015 SØKNAD PÅ KULTUR- OG NÆRINGSFONDET 2015 - TRANØY BYGG OG LIMTRE AS Vis (3)
27/2015 SØKNAD PÅ KULTUR- OG NÆRINGSFONDET 2015 - OPPSTART AV MATKROKEN BUTIKK PÅ TRANØY Vis (4)
28/2015 SØKNAD PÅ GRÜNDERFOND 2015 MAIJA KAARINA HANSEN Vis (1)
29/2015 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFOND 2015 - HAMARØY AIR ¿ MØTEPLASS HAMARØY VED HAMSUNSENTERET/NORDLANDSMUSEET Vis (1)
30/2015 SØKNAD PÅ KULTUR- OG NÆRINGSFOND 2015 - FORENINGEN BYGDEBALANSE Vis (1)