Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg
23.09.2015 kl. 10:00 - 00:00
Polden, kommunehuset

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 23.09.2015.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 23.09.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
53/2015 OPPEID, GNR. 14 BNR. 115 - BBI AS