Fellesnemnd
08.04.2019 kl. 09:00 - 15:30
Drag

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FELLESNEMND DEN 08.04.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FELLESNEMND DEN 08.04.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
45/2019 PROTOKOLL FELLESNEMNDA 28.03.2019 Vis (5)
46/2019 STYRINGSDOKUMENT VERSJON 4 Vis (1)
47/2019 JASSKA/TRYGG - PROSJEKTET - OPPFØLGING/VIDEREFØRING FRA 1.1.2020
48/2019 FORPROSJEKT "UTVIKLINGSPROGRAM DRAG 2020 - 2024" Vis (1)
49/2019 HØRINGSSVAR: UTKAST TIL NY INNDELING AV KOMMUNER I BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER Vis (2)
50/2019 SUNNE KOMMUNER Vis (1)
51/2019 VURDERING AV 0-KONSESJON Vis (2)
52/2019 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - KNUT HAMSUNDSVEI 16 & SOMMERSETH Vis (5)
53/2019 OPPUSSING HELSESENTER/GAMLE TANNKLINIKK
54/2019 STEDSUTVIKLING OPPEID SENTRUM - BUSSLOMME Vis (7)
55/2019 KONSESJONSKRAFT - THE QUARTZ CORP AS, DRAG ÅR 2021-2025 (Unntatt offentlighet)
56/2019 ANSETTELSE AV RÅDMANN NYE HAMARØY (Unntatt offentlighet)
57/2019 NY HURTIGBÅTKAIA SKUTVIK - NYTT ANBUD