Fellesnemnd - PSU
07.12.2017 kl. 09:00 - 11:00
Skogheim

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FELLESNEMND - PSU DEN 07.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2017 KOMMUNESAMMENSLÅING - HAMARØY OG TYSFJORD VEST- ARBEIDSGIVERSTRATEGI