Fellesnemnd - PSU
08.04.2019 kl. 09:00 - 11:30
Drag

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FELLESNEMND - PSU DEN 08.04.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FELLESNEMND - PSU DEN 08.04.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FELLESNEMNDAS PARTSSAMMENSATTE UTVALG 13.03.2019
11/2019 STYRINGSDOKUMENT VERSJON 4 Vis (1)
12/2019 ANSETTELSE AV RÅDMANN NYE HAMARØY (Unntatt offentlighet)