Fellesnemnd - PSU
15.09.2017 kl. 09:00 - 11:00
Arrán

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FELLESNEMND - PSU DEN 15.09.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I FELLESNEMND - PSU DEN 15.09.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I PARTSSAMMENSATT UTVALG (PSU) FELLESNEMNDA