Formannskapet
01.06.2016 kl. 09:00 - 00:00
Skogheim

Møtedokument
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.06.2016
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.06.2016
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.06.2016
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.06.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
52/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 11.05.2016
53/2016 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 2016
54/2016 DELEGERTE VEDTAK FORMANNSKAPET 03.05 - 23.05.16
55/2016 KYSTVEIEN BODØ-VÅGAN - PROSJEKTSTILLING Vis (1)
56/2016 KOMMUNEREFORM 2016 Vis (14)
57/2016 HAMARØY VEKST - STELL AV GRØNTAREALER OG ADMINISTRERING AV UNG JOBB Vis (1)
58/2016 KJØP/SALG AV HYTTETOMTER I FAGERBAKKEN HYTTEFELT PÅ SOMMERSEL Vis (4)
59/2016 TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2017 Vis (1)
60/2016 4. ARMEN E6 INNHAVET KJØP AV GRUNN FOR KOMMUNAL VEI Vis (2)
61/2016 DRIFTSAVTALE MELLEM HAMARØY KOMMUNE OG TRANØY BÅT- OG VELFORENING Vis (1)
62/2016 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID - ØVERÅS GÅRD
63/2016 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019
64/2016 VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT FOR PERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020
65/2016 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 01.01.2017-31.12.2020
66/2016 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020
67/2016 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT 01.01.2017-32.12.2020
68/2016 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2016
69/2016 1.TERTIALRAPPORT 2016 Vis (1)
70/2016 HUSLEIEREGULERING HYBELHUS
71/2016 ENERGIMELDING: UTTALELSE
72/2016 BUDSJETTREVISJON 2016 (Unntatt offentlighet)