Formannskapet
01.12.2016 kl. 09:00 - 00:00
Skogheim

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.12.2016
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.12.2016 TILLEGGSLISTE
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.12.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
119/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 26.10.2016
120/2016 VALG AV REPRESENTANTER TIL STRATEGISK FOLKEHELSETEAM
121/2016 SØKNAD OM TILSKUDD TIL NORD-SALTEN LANDBRUKSTJENESTER Vis (1)
122/2016 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LANDBRUKSRÅDGIVNING 2017 Vis (2)
123/2016 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN OG VALG AV REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET TIL HELSE- OG MILJØTILSYN SALTEN IKS Vis (1)
124/2016 ENDRING I SELSKAPSAVTALEN IRIS SALTEN IKS - VALG AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER TIL IRIS SALTEN IKS
125/2016 ENDRING I SELSKAPSAVTALEN SALTEN BRANN IKS - VALG AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER TIL SALTEN BRANN IKS
126/2016 SYKEPENGER ORDFØRER Vis (1)
127/2016 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014 - 2024 RULLERING 2017 Vis (1)
128/2016 TEMA FOR FORVALTNINGSREVISJON RUS OG PSYKIATRI Vis (1)
129/2016 PLANSTRATEGI 2016-2019 Vis (3)
130/2016 GEBYRREGULATIVET 2017 Vis (2) Vis (1)
131/2016 GEBYR OG BRUKERBETALINGER 2017 Vis (1)
132/2016 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 (Unntatt offentlighet)
133/2016 REGIONAL TRANSPORTPLAN NORDLAND 2017 - 2028 - HANDLINGSPROGRAM, INNSPILL Vis (4)
134/2016 FORSLAG RUTESTRUKTUR FERJE/HURTIGBÅT - TILBAKEMELDINGER
135/2016 DRIFTSAVTALE HAMARØYHALLEN SA Vis (2)
136/2016 ROVVILTFORVALTNING - HØRING - REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND (Unntatt offentlighet)