Formannskapet
02.12.2015 kl. 09:00
Skogheim

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.12.2015.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.12.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
98/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTER 5.11.15 (Unntatt offentlighet)
99/2015 DELEGERTE VEDTAK DRIFTSUTVALGET 21.4.- 1.9.15
100/2015 DELEGERTE VEDTAK FORMANNSKAPET 2.9 - 23.11.15
101/2015 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 29.10 - 23.11.15 (Unntatt offentlighet)
102/2015 SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE 2015 Vis (4)
103/2015 VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET I ULVSVÅG GRENDEHUS
104/2015 VALG AV RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 2015 - 2019
105/2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - LOKAL HANDLINGSPLAN 2016- 2020
106/2015 FJERNING AV INNKJØRSEL PÅ E6 - FORLENGING AV 4. ARMEN PÅ INNHAVET
107/2015 FORSKRIFT OM FEIE- OG TILSYNSAVGIFT HAMARØY KOMMUNE Vis (1)
108/2015 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2014 - 2017 Vis (1)
109/2015 INTERKOMMUNALE EIERSTRATEGIER I SALTEN - 2. GANGS BEH. (Unntatt offentlighet) Vis (2)
110/2015 SØKNAD OM TILSKUDD FRA KULTUR- OG NÆRINGSFONDET - Vis (2)
111/2015 SKUTVIK HAVN - BRUK AV NÆRINGSFOND
112/2015 INNTEKTS- OG FORMUESSKATT 2016
113/2015 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 2016
114/2015 GEBYR OG BRUKERBETALINGER 2016 Vis (2)
115/2015 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vis (4)
116/2015 OVERFØRING AV HAMARØY KOMMUNE TIL SALTEN INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING (SIUA) Vis (2)
117/2015 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG PLANPERIODEN 2017 - 2019
118/2015 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP - BEREDSKAPS-OG OPPFØLGINGSPLAN Vis (1)