Formannskapet
03.08.2015 kl. 12:00
Møterom Polden, telefon for de som evt ikke kan møte opp

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.08.2015.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.08.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
58/2015 NYTT SPORTSGULV I HAMARØY HALLEN - REMERKING