Formannskapet
04.03.2015 kl. 15:30
Skogheim

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.03.2015.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.03.2015.
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.03.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 28.01.2015 Vis (1)
13/2015 SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE 2015 Vis (3)
14/2015 HAMSUNSENTERET - DRIFTSAVTALE - SLUTTBEHANDLING Vis (1)
15/2015 TRANØY HAVN - AVTALE MELLOM HAMARØY KOMMUNE OG TRANØY BÅT- OG VELFORENING Vis (4)
16/2015 OVERFØRING AV HAMARØY KOMMUNE TIL SALTEN INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING (SIUA) Vis (2)
17/2015 SKUTVIK HAVN - OVERSKJØNN Vis (1)
18/2015 FINANSIERING AV VEIADRESSEPROSJEKTET Vis Vis (1)
19/2015 AVTALE OM OVERTAKELSE AV VEI I INNHAVET INDUSTRIOMRÅDE Vis (1)
20/2015 INNHAVET, GNR. 85 BNR. 184 - HAMARØY KOMMUNE - Vis (1)
21/2015 ANSKAFFELSE AV GRAVEMASKIN Vis (1)
22/2015 OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER I HAMARØY KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE
23/2015 INVITASJON TIL SIGNERING AV "TROMSØ-ERKLÆRINGEN" - STOPP RANET AV KYSTEN Vis (1)
24/2015 HØRINGSBREV KONSEPTVALGUTREDNING E6 FAUSKE-MØRSVIKBOTN Vis (2)
25/2015 BUDSJETTREVISJON 2/2015
26/2015 AVTALE MED RADIO NORD-SALTEN BA 2015
27/2015 KOMMUNEREFORM Vis (3)