Formannskapet
05.11.2015 kl. 09:00
Hamarøy internasjonale senter

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.11.2015.
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.11.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
87/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTER 30.09. OG 16.10.15
88/2015 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 24.09. - 28.10.15
89/2015 NORD SALTEN ALPINANLEGG, SAGFJORDEN IL - LÅNEAVTALE FOR FINANSIERING AV FASE I SNØPRODUKSJON - UTSAT - UTSATT TILBAKEBETALING Vis (2)
90/2015 ORGANISERING OG FELLESGODEFINANSIERING AV REISELIVET I SALTEN Vis (3)
91/2015 NYE OPPGAVER OG ORGANISERING AV HAMARØY FRIVILLIGHETSSENTRAL Vis (2)
92/2015 VEI INNHAVET INDUSTRIOMRÅDE Vis (2)
93/2015 FJERNING AV INNKJØRSEL PÅ E6 - FORLENGING AV 4. ARMEN PÅ INNHAVET
94/2015 FYLKESKOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2016 Vis (1)
95/2015 MULIGHETSSTUDIE FOR SALTEN Vis (2)
96/2015 SLUTTRAPPORT - MULIGHETSSTUDIE FOR SALTEN Vis (2)
97/2015 RENOVERING SKUTVIK BARNEHAGE