Formannskapet
06.04.2016 kl. 10:00 - 00:00
Hamarøy internasjonale senter.

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.04.2016.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
24/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 03.03.2016 (Unntatt offentlighet)
25/2016 DELEGERTE VEDTAK FORMANNSKAPET 2016 (Unntatt offentlighet)
26/2016 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 25.02.16 - 30.03.2016 (Unntatt offentlighet)
27/2016 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018 - 2029 Vis (3)
28/2016 AVTALE VISIT BODØ Vis (3)
29/2016 KOMMUNEREFORMEN - FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE INDRE SALTEN OG INTENSJONSGRUNNLAG Vis (2)
30/2016 RETNINGSLINJER - LOKAL RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING 2016
31/2016 OPPEID, GNR. 15 BNR. 51 - HAMARØY KOMMUNE (Unntatt offentlighet)
32/2016 FRAMSKAFFELSE AV UTLEIEBOLIGER I HAMARØY KOMMUNE VED TILVISNINGSAVTALER Vis (1)
33/2016 ETABLERING AV MØTEPLASS/FLERBRUKSHUS (Unntatt offentlighet)
34/2016 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK (Unntatt offentlighet)
35/2016 ULVSVÅG OPPVEKSTSENTER OPPRETTHOLDELSE/NEDLEGGELSE AV SKOLEDELEN Vis (7)
36/2016 OPPNEVNING AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NORD-SALTEN KRAFT AS