Formannskapet
09.09.2015 kl. 11:00
Skogheim

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.09.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
76/2015 SYRIA-FLYKTNINGER (Unntatt offentlighet)