Formannskapet
16.10.2015 kl. 10:00
Skogheim

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.10.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
86/2015 KJØP AV EIENDOM (Unntatt offentlighet)