Formannskapet
22.03.2017 kl. 09:00 - 15:30
Skogheim

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.03.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.03.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 22.03.2017 Vis Vis (2)
16/2017 DELEGERTE VEDTAK FORMANNSKAPET 8.2.2017 - 13.3.2017
17/2017 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 9.2.2017 - 13.3.2017 Vis (1)
18/2017 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING TRANØY FYR AS
19/2017 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR TRANØY FYR AS
21/2017 VEIADRESSER I HAMARØY - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (1) Vis Vis (2)
22/2017 SKUTVIK HAVN - BRUK AV MIDLER GRØNNE KONSESJONER Vis (4)
23/2017 UTVIDELSE BREKKA KIRKEGÅRD Vis (2)
24/2017 BOSETTING AV FLYKTNINGER, KORRIGERING AV TIDLIGERE VEDTAK
25/2017 AVTALE REGIONALT KOMPETANSEKONTOR OFOTEN (RKK-OFOTEN) Vis (1)
26/2017 FLYTTING AV VOKSENOPPLÆRING FRA INNHAVET SKOLE TIL HAMARØY SENTRALSKOLE Vis (1)
27/2017 BEMANNINGSNORM BARNEHAGER Vis (6)
28/2017 SOMMERSTENGTE BARNEHAGER Vis (1)
29/2017 SØKNAD SKOLETUR HVITE BUSSER 2017 Vis (2)
30/2017 STRATEGIPLAN HAVBRUK SALTEN 2017-2027 Vis (2)
31/2017 REGIONAL TRANSPORTPLAN NORDLAND 2017 - 2028 - HØRING Vis (2)