Formannskapet
26.08.2015 kl. 08:30
Skogheim

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.08.2015.
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.08.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
59/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTER 18.06. OG 03.08.2015 Vis (2)
60/2015 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 04.06 - 19.08.2015
61/2015 SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE 2015 Vis (6)
62/2015 KOMMUNEREFORM - NORD-SALTENUTREDNING Vis (1)
63/2015 HOVEDPLAN VANN OG AVLØP FOR PERIODEN 2014 - 2019 Vis (1)
64/2015 SØKNAD OM TILDELING AV KOMMUNALE KULTURMIDLER 2015 - IDRETTSFORMÅL Vis (9)
65/2015 TRANSPORTPLAN NORDLAND 2017 - 2028 - HØRINGSINNSPILL Vis (4)
66/2015 SØKNAD PÅ KULTUR OG NÆRINGSFONDET 2015 - IL SØRULF, TRÅKKEMASKIN TIL ULVSVÅGSKARET SKISENTER Vis (1)
67/2015 REPRESENTANTER TIL KYSTVEIUTVALG Vis (1)
68/2015 VIDEREUTVIKLING AV "HAMARØYMODELLEN" VED IMPLEMENTERING AV "HOUSING FIRST" I MODELLEN Vis (1)
69/2015 FORVALTNINGSREVISJON - ØKONOMISTYRING I HAMARØY KOMMUNE Vis (3)
70/2015 ØKONOMIREGLEMENT FOR HAMARØY KOMMUNE Vis (2)
71/2015 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019
72/2015 GEBYRER - SELVKOSTOMRÅDENE
73/2015 OMDISPONERING AV UBRUKTE LÅNEMIDLER
74/2015 POLITISK STRUKTUR
75/2015 ORGANISERING ADMINISTRATIV STRUKTUR