Formannskapet
27.02.2019 kl. 11:30 - 15:30
Skogheim

Møtedokument

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2019 FORMANNSKAPSPROTOKOLL 21.01.2019 (Unntatt offentlighet)
10/2019 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 10.12.2018 - 19.02.2019 (Unntatt offentlighet)
11/2019 VEIADRESSER I HAMARØY - ENDELIG VEDTAK AV 3 NYE VEINAVN (Unntatt offentlighet)
12/2019 ULVSVÅG GRENDEHUS AL - NY AVTALE (Unntatt offentlighet)
13/2019 KRAV OM SELSKAPSMESSIG SKILLE FOR NETTSELSKAP (Unntatt offentlighet)
14/2019 NEDLEGGING AV VASKERIET VED BYGDEHEIMEN (Unntatt offentlighet)
15/2019 STATUS SOM INTERKOMMUNALT IDRETTSANLEGG - HAMARØYHALLEN - INVESTERINGSTILSKUDD (Unntatt offentlighet)
16/2019 DELEGERT MYNDIGHET OG FULLMAKT TIL FELLESNEMNDA (Unntatt offentlighet)