Formannskapet
28.09.2016 kl. 09:00 - 00:00
Skogheim

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.09.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
88/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 28.09.2016 (Unntatt offentlighet)
89/2016 DELEGERTE SAKER FORMANNSKAPET 24.08.16 - 19.09.16 (Unntatt offentlighet)
90/2016 SALTENSTRATEGIER Vis (2)
91/2016 TILBAKEKJØP AV BOLIGEIENDOM - TRANØYOSEN/STORHAUGEN
92/2016 UTNYTTELSE AV BOLIGMASSEN TILKNYTTET BOSETTING AV FLYKTNINGER (Unntatt offentlighet)
93/2016 ELEVKONTINGENTER KULTURSKOLE (Unntatt offentlighet)
94/2016 2. TERTIALRAPPORT 2016 Vis (1)
95/2016 PROSJEKT "HOUSING FIRST" - BRUK AV NY BOLIGSOSIAL MODELL FRA "LEIE - FØR - EIE" Vis (1)