Formannskapet
29.04.2016 kl. 14:00
Skogheim

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.04.2016.
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.04.2016.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
37/2016 LØNNSOMHETSANALYSE SØRELVA - BORKAMO OG ULVSVÅGSKARET PÅ E 6 (Unntatt offentlighet)
38/2016 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - ATV - TERJE HILLING
39/2016 OPPFØLGING BUDSJETT 2016 - STILLINGSUTLYSNING NAV