Formannskapet
30.08.2017 kl. 09:00 - 15:30
Skogheim

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.08.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.08.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
71/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16. AUGUST 2018 Vis (3)
72/2017 BRENNVIK, GNR. 30 BNR. 19 - KURT ANDREASSEN Vis (2)
73/2017 VEIADRESSER I HAMARØY Vis (1) Vis (3)
74/2017 TILDELING AV KOMMUNALE KULTURMIDLER 2017 - IDRETTSFORMÅL
75/2017 MEDLEMSKAP FOR VÆRØY KOMMUNE I SALTEN BRANN IKS Vis (4)
76/2017 SALTEN REGIONRÅD - ENDRING AV VEDTEKTER SOM FØLGE AV RØDØY KOMMUNE SITT MEDLEMSKAP FRA 1.JANUAR 2018 Vis (3)
77/2017 INVITASJON FRA NORDLAND FYLKESKOMMUNE TIL Å DELTA I ETABLERING AV NYTT INTERKOMMUNALT REVISJONSSELSKAP Vis (1)
78/2017 REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS FREMOVER Vis (5)
80/2017 HØRING -NY KOMMUNEGRENSE ETTER DELING AV TYSFJORD - SAMMENSLÅING MED NARIV/BALLANGEN OG HAMARØY Vis (3)