Kommunestyret
03.09.2015 kl. 10:00
Hamarøy Internasjonale senter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.09.2015.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.09.2015.