Kommunestyret
07.05.2015 kl. 10:00 - 00:00
Hamarøy internasjonale senter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.05.2015.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.05.2015.