Kommunestyret
14.03.2019 kl. 10:00 - 15:30
Hamarøy Internasjonale senter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.03.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2019 GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS PROTOKOLL 21.02. 2019
7/2019 NEDLEGGING AV VASKERIET VED BYGDEHEIMEN (Unntatt offentlighet)
8/2019 STATUS SOM INTERKOMMUNALT IDRETTSANLEGG - HAMARØYHALLEN - INVESTERINGSTILSKUDD (Unntatt offentlighet)
9/2019 DELEGERT MYNDIGHET OG FULLMAKT TIL FELLESNEMNDA (Unntatt offentlighet)