Kommunestyret
14.09.2017 kl. 10:00 - 15:30
Hamarøy internasjonale senter

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.09.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.09.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2017 GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS PROTOKOLL 22.06.2017, 17.08.2017 OG 31.08.2017
62/2017 BRENNVIK, GNR. 30 BNR. 19 - KURT ANDREASSEN Vis (2)
63/2017 MEDLEMSKAP FOR VÆRØY KOMMUNE I SALTEN BRANN IKS Vis (4)
64/2017 SALTEN REGIONRÅD - ENDRING AV VEDTEKTER SOM FØLGE AV RØDØY KOMMUNE SITT MEDLEMSKAP FRA 1.JANUAR 2018 Vis (3)
65/2017 INVITASJON FRA NORDLAND FYLKESKOMMUNE TIL Å DELTA I ETABLERING AV NYTT INTERKOMMUNALT REVISJONSSELSKAP Vis (1)
66/2017 REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS FREMOVER Vis (5)
67/2017 HØRING -NY KOMMUNEGRENSE ETTER DELING AV TYSFJORD - SAMMENSLÅING MED NARVIK/BALLANGEN OG HAMARØY Vis (3)
68/2017 VALG AV VARAMEDLEM TIL FELLESNEMND HAMARØY OG TYSFJORD KOMMUNE