Kommunestyret
14.12.2017 kl. 09:00 - 15:30
Hamarøy Hotell

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.12.2017.
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.12.2017.
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.12.2017.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
75/2017 GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS PROTOKOLL 9.11.2017
76/2017 UTVIKLINGSNETTVERK ROBEK-KOMMUNER 2018-2019 Vis (1)
77/2017 LEGESTILLING HAMARØY
78/2017 TILTAK FOR Å REKRUTTERE SYKEPLEIERE, HELSEFAGARBEIDERE OG JORDMOR TIL HAMARØY KOMMUNE Vis (1)
79/2017 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2014 - 2017 - RULLERING 2018 Vis (1)
80/2017 SPILLEMIDLER HAMARØY KOMMUNE 2018
81/2017 FINANSIERING AV UDEKKET BELØP I INVESTERINGSREGNSKAPET
82/2017 BUDSJETT 2018 Vis (8)
83/2017 KULTURUTREDNINGEN - SALTEN KULTURSAMARBEID Vis (2)
84/2017 KULTURMINNER I KOMMUNENE (KIK) - INVITASJON TIL Å SØKE OM MIDLER TIL UTARBEIDELSE AV KOMMUNAL KULTURMINNEPLAN Vis (2)
85/2017 KOMMUNALE VIGSLER - ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN FRA 1. JANUAR 2018 Vis (3)
86/2017 GODKJENNING AV NY RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE I SALTEN Vis (1)
87/2017 CERMAQ NORWAY AS - REGULERINGSPLAN FOR HORSVÅGEN Vis (5)
88/2017 MØTEPLANER 2018 Vis (1)
89/2017 DETALJREGULERING FOR SKUTVIK NÆRINGSOMRÅDE - VEDTAK AV PLANPROGRAM Vis (4)
90/2017 LIVSFASEPLAN 2018