Kommunestyret
16.06.2016 kl. 10:00 - 00:00
Hamarøy Internasjonale Senter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2016
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2016 GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS PROTOKOLL 26.05.2016
32/2016 TERTIALRAPPORT 2016 Vis (1)
33/2016 BUDSJETTREVISJON 2016 Vis (5)
34/2016 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019
35/2016 KOMMUNEREFORM 2016 Vis (14)
36/2016 HAMARØY VEKST - STELL AV GRØNTAREALER OG ADMINISTRERING AV UNG JOBB Vis (1)
37/2016 KJØP/SALG AV HYTTETOMTER I FAGERBAKKEN HYTTEFELT PÅ SOMMERSEL Vis (4)
38/2016 PLANPROGRAM - OMRÅDEREGULERING FOR INNHAVET SENTRUM Vis (1) Vis
39/2016 ETABLERING AV 30-SONE MOT KALSTAD
40/2016 KYSTVEIEN BODØ-VÅGAN - PROSJEKTSTILLING Vis (1)
41/2016 SØKNAD OM ENDRINGER AV SKJENKEOMRÅDER IDUNNGÅRDEN AS Vis (1)
42/2016 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2016 Vis (1)