Kommunestyret
17.12.2015 kl. 10:00
Hamarøy hotell

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2015.
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2015.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2015.