Kommunestyret
17.12.2015 kl. 10:00
Hamarøy hotell

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2015.
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2015.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
93/2015 GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS PROTOKOLL 12.11.2015
94/2015 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
95/2015 INNTEKTS- OG FORMUESSKATT 2016
96/2015 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 2016
97/2015 GEBYR OG BRUKERBETALINGER 2016 Vis (2)
98/2015 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vis (4)
99/2015 SKUTVIK HAVN - BRUK AV NÆRINGSFOND
100/2015 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG PLANPERIODEN 2017 - 2019
101/2015 INTERKOMMUNALE EIERSTRATEGIER I SALTEN - 2. GANGS BEH. (Unntatt offentlighet) Vis (2)
102/2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - LOKAL HANDLINGSPLAN 2016- 2020 (Unntatt offentlighet)
103/2015 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2014 - 2017 Vis (1)
104/2015 SPILLEMIDLER 2016 Vis (1)
105/2015 FORSKRIFT OM FEIE- OG TILSYNSAVGIFT HAMARØY KOMMUNE Vis (1)
106/2015 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2016 (Unntatt offentlighet)
107/2015 KOMMUNEREFORM - VEIVALG
108/2015 KOMMUNEREFORM - FORHANDLINGSUTVALG
109/2015 OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPE SAMFERDSEL