Kommunestyret
20.04.2017 kl. 10:00 - 15:30
Hamarøy Internasjonale Senter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.04.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.04.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2017 GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS PROTOKOLL 09.03.2017
19/2017 BOSETTING AV FLYKTNINGER, KORRIGERING AV TIDLIGERE VEDTAK
20/2017 SKUTVIK HAVN - BRUK AV MIDLER GRØNNE KONSESJONER Vis (4)
21/2017 UTVIDELSE BREKKA KIRKEGÅRD Vis (2)
22/2017 REGULERINGSPLAN GRUNN ORRBOTN - SKUTVIK INDUSTRIOMRÅDE
24/2017 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR TRANØY FYR AS
26/2017 KLAGEBEHANDLING - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OPPEID HANDEL Vis (8) Vis (4)
27/2017 BEMANNINGSNORM BARNEHAGER Vis (6)
28/2017 FLYTTING AV VOKSENOPPLÆRING FRA INNHAVET SKOLE TIL HAMARØY SENTRALSKOLE Vis (1)
29/2017 AVTALE REGIONALT KOMPETANSEKONTOR OFOTEN (RKK-OFOTEN) Vis (1)
30/2017 SOMMERSTENGTE BARNEHAGER Vis (1)