Kommunestyret
21.02.2019 kl. 10:00 - 15:30
Hamarøy Internasjonale senter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.02.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS PROTOKOLL 13.12.2018 (Unntatt offentlighet)
2/2019 KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT (Unntatt offentlighet)
3/2019 STATUS SOM INTERKOMMUNALT IDRETTSANLEGG - HAMARØYHALLEN - INVESTERINGSTILSKUDD (Unntatt offentlighet)
3/2019 HAMARØY KOMMUNE - OM SØKNAD OM STATUS SOM INTERKOMMUNALT IDRETTSANLEGG - HAMARØYHALLEN (Unntatt offentlighet)
4/2019 NEDLEGGING AV VASKERIET VED BYGDEHEIMEN (Unntatt offentlighet)
5/2019 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2019 (Unntatt offentlighet)