Kommunestyret
21.02.2019 kl. 10:00 - 15:30
Hamarøy Internasjonale senter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.02.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling