Kommunestyret
21.04.2016 kl. 10:00 - 00:00
Hamarøy Internasjonale Senter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.04.2016.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.04.2016.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/2016 GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS PROTOKOLL 10.03.2016
15/2016 KONSTITUERING AV RÅDMANN Vis (3)
16/2016 FASTSETTING AV MØTEDATO - MØTE KOMMUNESTYRET MAI 2016
17/2016 KOMMUNEREFORMEN - FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE INDRE SALTEN OG INTENSJONSGRUNNLAG Vis (2)
18/2016 RETNINGSLINJER - LOKAL RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING 2016
19/2016 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018 - 2029 Vis (3)
20/2016 ULVSVÅG OPPVEKSTSENTER OPPRETTHOLDELSE/NEDLEGGELSE AV SKOLEDELEN Vis (7)
21/2016 FRAMSKAFFELSE AV UTLEIEBOLIGER I HAMARØY KOMMUNE VED TILVISNINGSAVTALER Vis (1)
22/2016 AVTALE VISIT BODØ Vis (3)
23/2016 OPPNEVNING AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NORD-SALTEN KRAFT AS
24/2016 0-ALTERNATIVET KOMMUNEREFORMEN Vis (1)