Kommunestyret
22.06.2017 kl. 10:00 - 15:30
Hamarøy Internasjonale Senter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.06.2017
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.06.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.06.2017
MØTEPLAN 2. HALVÅR 2017 FERDIG

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling