Kommunestyret
22.10.2015 kl. 10:00
Hamarøy Internasjonale senter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.10.2015.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.10.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
59/2015 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2015 Vis (1)
60/2015 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2015 - 2019
61/2015 VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN 2015 - 2019
62/2015 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2015 - 2019
63/2015 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2015 - 2019
64/2015 VALG AV VALGNEMND FOR PERIODEN 2015 -2019
65/2015 VALG AV FAST UTVALG FOR PLANSAKER/PLAN OG RESSURSUTVALG FOR PERIODEN 2015 - 2019
66/2015 VALG AV RÅD FOR ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 2015 - 2019 Vis (3)
67/2015 VALG AV NATURUTVALG FOR PERIODEN 2015 - 2019
68/2015 VALG AV ARBEIDSGIVERREPRESENTANTER TIL PARTSSAMMENSATT UTVALG
69/2015 VALG AV VALGSTYRE FOR PERIODEN 2015 - 2019
70/2015 VALG AV REPRESENTANT MED VARAREPRESENTANT TIL KS FYLKESMØTE Vis (1)
71/2015 VALG AV REPRESENTANTER TIL SALTEN REGIONRÅD Vis (1)
72/2015 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL SALTEN KULTURSAMARBEID
73/2015 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL SALTEN FRILUFTSRÅD
74/2015 SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE - VALG AV REPRESENTANT/VARAREPRESENTANT TIL STYRET
75/2015 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT I KIRKELIG FELLESRÅD FOR PERIODEN 2015 - 2019
76/2015 VALG AV POLITISK FORHANDLINGSUTVALG FOR PERIODEN 2015 - 2019
77/2015 HAMARØY FRIVILLIGSENTRAL - VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL STYRET FOR PERIODEN 2015 - 2019
78/2015 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR KOMMUNEMINERAL AS FOR PERIODEN 2015 - 2019
79/2015 VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPENE I IRIS SALTEN IKS, SALTEN BRANN IKS OG
80/2015 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS
81/2015 VALG AV REPRESENTANT TIL RÅDET FOR NORDLANDSMUSEET FOR PERIODEN 2015 - 2019
82/2015 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I OFOTEN IUA (INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING) FOR PERIODEN 2011 - 2015
83/2015 DELEGERING - VALG TIL DIV. NEMNDER OG UTVALG FOR PERIODEN 2015 - 2019