Kommunestyret
25.06.2015 kl. 10:00
Hamarøy Internasjonale senter

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.06.2015.
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.06.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2015 GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS PROTOKOLL FRA MØTET 07.05. 2015 Vis (1)
31/2015 TILGJENGELIGE INNGANGER TIL KIRKENE I HAMARØY
32/2015 PILOTPROSJEKT VEILAG ROTA
33/2015 BLÅLYS - VIDERE UTREDNING
34/2015 REGNSKAP 2014 OG ÅRSBERETNING 2014 Vis (2)
35/2015 STARTLÅN OG TILSKUDD - TIL VIDERETILDELING FOR 2015
36/2015 BUDSJETTREVISJON 4/2015
37/2015 BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2016 - 2018 Vis (2)
38/2015 ÅRSMELDING HAMARØY RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 2014 Vis (2)
39/2015 SØKNAD OM NY BEVILLING ETTER EIERSKIFTE MATKROKEN TRANØY AS
40/2015 MULIG FRITAK EIENDOMSSKATT § 7B, EDVARDAS HUS - EDVARDAS SØSTER
41/2015 REGLEMENT FOLKEVALGTES GODTGJØRELSE Vis (1)
42/2015 INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING OG NØDNETT Vis (2)
43/2015 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2015 Vis (1)
44/2015 FORSLAG TIL REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG RKK Vis (3)
45/2015 SAMHANDLINGSPLAN FOR KOMMUNALT ETTERVERN RUS OG PSYKIATRI Vis (2)
46/2015 SKUTVIK HAVN - OVERSKJØNN Vis (1)