Naturutvalget
12.12.2017 kl. 09:00 - 11:00
Polden, kommunehuset

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I NATURUTVALGET DEN 12.12.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I NATURUTVALGET DEN 12.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2017 SKADEFELLING ELG PÅ PRESTEID/OPPEID