Råd for eldre og funksjonshemmede
04.12.2017 kl. 11:00 - 13:30
Kommunehuset, møterom Polden

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 04.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA 22.08.2017 OG 05.09.2017 (Unntatt offentlighet)
13/2017 MØTEPLANER 2018 Vis (1)
14/2017 LIVSFASEPLAN 2018 Vis (5)
15/2017 BUDSJETT 2018