Råd for eldre og funksjonshemmede
05.12.2016 kl. 09:00 - 12:00
Kommunehuset, møterom Polden

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 05.12.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 2016 (Unntatt offentlighet)
11/2016 REFERATSAKER RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 5.12. 2016 (Unntatt offentlighet)
12/2016 MARKERING AV DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN .2 OKTOBER 2016 Vis Vis (1)
13/2016 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 (Unntatt offentlighet)
14/2016 GEBYR OG BRUKERBETALINGER 2017 Vis (1)
15/2016 MØTEPLAN 2017 1. HALVÅR 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
16/2016 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014 - 2024 RULLERING 2017 Vis (1)