Råd for eldre og funksjonshemmede
07.02.2017 kl. 09:00 - 14:00
Kommunehuset, møterom Polden

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 2017
SAKSPAPIRER - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 07.02.2017
ARBEIDSUTKAST PLAN HELSE OG OMSORGSPLAN DES 2011.PDF

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling