Råd for eldre og funksjonshemmede
07.03.2019 kl. 10:00 - 13:30
Kommunehuset, møterom Polden

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 07.03.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 07.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 HØRING NY FORSKRIFT OM RÅD FOR ELDRE, FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG FOR UNGDOM