Råd for eldre og funksjonshemmede
12.04.2016 kl. 12:00 - 00:00
Kommunehuset, møterom Polden

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 12.04.2016.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 26.01.2016
5/2016 ÅRSMELDING HAMARØY RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 2015
6/2016 REGLEMENT FOR RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE I HAMARØY KOMMUNE
7/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 09.02.2016 (Unntatt offentlighet)