Råd for eldre og funksjonshemmede
13.09.2016 kl. 10:00 - 14:00
Kommunehuset, møterom Helsesenterets kantine

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 13.09.2016
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 13.09.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 2016 (Unntatt offentlighet)
9/2016 MARKERING AV DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN 2016 Vis Vis (2)