Råd for eldre og funksjonshemmede
22.08.2017 kl. 10:00 - 13:00
Kommunehuset, møterom Polden

Møtedokument
DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 22.08.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 22.08.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 22.08.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling