Råd for eldre og funksjonshemmede
26.01.2016 kl. 14:00 - 16:00
Kommunehuset, møterom Polden

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 26.01.2016.
SAKSPAPIRER - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 26.01.2016.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2016 REFERATSAKER 23.02.15 - 17.01.16
2/2016 HØRING OM FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV TJENESTEKONTOR (Unntatt offentlighet)