Takstnemnda for eiendomsskatt
11.02.2019 kl. 10:00 - 00:00
Møterom Polden, 1. etg. kommunehuset

Møtedokument

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling