Takstnemnda for eiendomsskatt
11.05.2017 kl. 10:00 - 00:00
Møterom Husøya, 2. etg. kommunehuset

Møtedokument

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling