Takstnemnda for eiendomsskatt
20.01.2016 kl. 09:00 - 00:00
Møterom 1. etg. Polden

Møtedokument

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling