Takstnemnda for eiendomsskatt
23.02.2017 kl. 10:00 - 00:00
Møterom 1. etg. Polden

Møtedokument

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling