Takstnemnda for eiendomsskatt
06.06.2019 kl. 10:00 - 00:00
Møterom Husøya, 2. etg. kommunehuset

Møtedokument

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling